Od nizin po szczytu

  • Posted on: 24 July 2017
  • By: europasumy

Okres wiosenno-letni 2017 roku jest wyjątkowo pracowity dla naszego Stowarzyszenia. Oprócz prac bieżących związanych z realizacją zadań statutowych znaczna uwaga i wysiłek są skierowane na realizację wyjątkowej inicjatywy. Jej wyjątkowość przejawia się na kilku płaszczyznach. Jest to pierwsze nasze doświadczenie w realizacji projektów w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus +. Formuła realizacji też jest niecodzienna. Jest to bowiem polsko-ukraińsko-litewska wymiana młodzieży, której pełny tytuł brzmi: „Od nizin po szczyty”- polsko-ukraińsko-litewska młodzieżowa współpraca kulturowa.  Wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Podhalańskiej "Regle" z Poronina (Polska). Stowarzyszenie „Za Europejski rozwój Sumszczyny” jest partnerem ze strony ukraińskiej. Z kolei stronę litewską reprezentuje gimnazjum „Azuolo” z miasta Varena.

Udział w wymianie biorą osoby- aktywni członkowie zespołów ludowych z Polski (Poronin), Litwy (Varena) i Ukrainy (Sumy). Cześć z nich (Polacy i Ukraińcy) już spotkali się w latach 2014-2016 podczas realizacji wspólnych wymian polsko-ukraińskich, współtworzonych zarówno przez nasze Stowarzyszenie, jak i organizację wnioskującą z Poronina.  Udział w niniejszej biorą osoby w wieku 15-30 lat, czynnie uczestniczące w działalności rodzimych zespołów ludowych, zamieszkujące w regionach przygranicznych (Sumski- na Ukrainie, Małopolski- w Polsce, Alytaus- na Litwie) oraz pasjonujące się lokalnymi kulturą, tradycjami i zwyczajami ludowymi. Grupa polska, to mieszkańcy obszarów górskich- Podhala. Z kolei ukraińska i litewska grupy inicjatywne pochodzą z regionów przygranicznych o powierzchni równinnej. Dzięki swemu usytuowaniu geograficznemu  i ukształtowaniu terenu te regiony i ich mieszkańcy w 100% odpowiadają założeniom naszej wymiany: całkiem odmienna kultura będąca miksem kultur ukraińskiej, litewskiej, rosyjskiej i białoruskiej (zwyczaje, tradycje, folklor, stroje, język) oraz równinny teren. Był to czynnik warunkujący nazwę wymiany- "Od nizin po szczyty".

Jednym z głównych założeń wymiany jest uświadomienie skuteczności międzykulturowej edukacji pozaformalnej, a także maksymalne utrwalanie pozyskanych wiedzy i umiejętności. Dlatego też wymianę planowali i wezmą w niej udział pasjonaci- czyli osoby, które przez dłuższy czas zajmują się pielęgnowaniem i rozwojem tradycji oraz spuścizny kulturowej własnych regionów. I co najważniejsze - czynią to społecznie, a nie zawodowo. Uważamy bowiem, że pasja leży u podstaw wszystkich największych osiągnięć cywilizacji ludzkiej. Dzięki niej będziemy mogli maksymalnie zaangażować się w podejmowane działania, włączyć się w nie i na tej podstawie uzyskać założone efekty. Poprzez realizację wymiany będziemy kształtować zarówno naszą wiedzę, jak i umiejętności. Dużą uwagę będziemy poświęcać ich utrwalaniu, ewaluacji i uświadamianiu samym uczestnikom, że udział w wymianie rzeczywiście pozytywnie wpływa na poprawę zarówno ich wiedzy, jak i umiejętności.

Wymiana młodzieży służy realizacji celu głównego projektu, mianowicie edukacji międzykulturowej poprzez poznanie się młodych przedstawicieli dwóch odmiennych regionalnych kultur z Polski i Ukrainy w trakcie 14-dni wspólnego pobytu w Polsce. Proces poznawania się (a więc- faktyczny program wymiany) międzykulturowego przebiega w oparciu o trzy główne elementy spuścizny kulturowej każdej nacji: pieśni, tańce oraz stroje. Służyć temu będą warsztaty taneczne, piosenkarskie oraz skierowane na analizę i zgłębianie etymologii strojów ludowych. Przybliżając sobie nawzajem i ucząc się od siebie tych właśnie rzeczy młodzież z Polski, Litwy i Ukrainy pozna się (zarówno osobiście, jak i w kontekście międzykulturowym), zaprezentuje swoje umiejętności, nauczy się czegoś nowego i odczuje na własnym doświadczeniu moc i skuteczność edukacji pozaformalnej.

Z wrażeniami Uczestników od wymiany można zapoznać się na specjalnj grupie społęcznościowej w Facebooku: https://www.facebook.com/groups/1971147199766553/